Sytuacje w domu

Sytuacje w domu

Co zrobić gdy osoba zmarła w domu?

Jeżeli zgon osoby nastąpił w domu, wówczas rodzina zobowiązana jest wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza, na Państwa zlecenie przewieziemy ciało osoby zmarłej do naszej chłodni . Karta zgonu wystawiona przez lekarza stanowi podstawę do wyrobienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce zgonu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny 7 dni w tygodniu
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny 7 dni w tygodniu