Poznaj naszą ofertę

Ekshumacje

Jedną z usług zakładów pogrzebowych, w tym również domu pogrzebowego Hermes, są ekshumacje. Polegają one na wydobyciu szczątków lub zwłok niedawno zmarłego z zamkniętego grobu i przeniesienie ich do innego miejsca spoczynku. Aby wykonanie takiej usługi było możliwe, jest konieczne złożenie wniosku do państwowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca pochówku. Wniosek o ekshumację mogą złożyć:

  • współmałżonek osoby zmarłej,
  • krewni zstępni lub wstępni w prostej linii,
  • krewny z linii bocznej do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osoba, która dobrowolnie się do tego zobowiązuje..

Ekshumacje mogę też być dokonywane na wniosek prokuratora lub sądu, na podstawie decyzji wojewody lub państwowego inspektora sanitarnego, jeśli obecne miejsce cmentarza ma być przeznaczone na inny cel.

W myśl przepisów ekshumacje są przeprowadzane w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych. Dysponujemy wszelkimi uprawnieniami do wykonania takiej usługi. Zajmujemy się też wszystkimi formalnościami, w tym powiadomieniem zarządu cmentarza. Koordynujemy prace i zapewniamy przewóz szczątków we wskazane miejsce.

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację. 

Załącznik do wniosku o wydanie zgody na ekshumację.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny 7 dni w tygodniu